Tietosuojaseloste

Tietojen keruu sukupolku.fi sivustolla


Tietoja kerätään Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja tai yhteydenottopyyntöjä sivustolle, keräämme lomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustomme kautta kerättyä tietoa käsitellään samalla tavalla kuin varsinaiseen sukututkimusrekisteriin kuuluvaa tietoa.

Sukututkijan sukututkimusrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäiväys: 23.5.2018
Päivitetty viimeksi 20.2.2020

1. Rekisterinpitäjä

Sukupolku / Heidi Kuosmanen 
Y-tunnus: 2928186-2
Hellintie 50 A, 41180 Vehniä
heidi.kuosmanen@sukupolku.fi 
www.sukupolku.fi

2. Rekisteri

Sukupolku / Heidi Kuosmasen sukututkimusrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika, ja –paikka
– vihkimisaika ja –paikka
– kuolinaika ja –paikka
– arvo ja ammatti
– osoitetiedot
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
– tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:
– kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
– painetut lähteet
– sukuun kuuluvien antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. Lisätietoja rekisterinpitäjästä

Rekisterin pitäjä on Suomen Sukututkimusseuran jäsen ja tekee myös sukututkimuksia tilauksesta muille.
Tämä sukututkimusrekisteriseloste on tuotettu Suomen Sukututkimusseuran rekisteriselostemallin avulla.